Avatar

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej
Charakterystyka Energetyczna i Audyt Energetyczny


Świadectwo charakterystyki energetycznej inaczej certyfikat energetyczny obecnie wymagane jest przy sprzedaży i wynajmie budynków oraz w budynkach użyteczności publicznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej przedstawia zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzewania i wentylacji w danym budynku jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia (klimatyzacji - jeżli takie istnieje) a w budynkach użyteczności publicznej dodatkowo energia potrzebna na wbudowane oświetlenie. Całość przeliczana jest w odniesieniu do ogrzewanych metrów kwadratowych, przez okres jednego roku.
Firma CEB.COM.PL specjalizuje się w sporządzaniu takowej dokumentacji. Posiadając aktualne świadectwo energetyczne właściciel będzie wiedział czy jego budynek spełnia standardy europejskie pod względem energetycznym, czy jest energooszczędny.

Studia na kierunku Audyt energetyczny, ocena energetyczna budynków oraz efektywne użytkowanie energii

Masz ochotę napisać do mnie list? Kontakt e-mail.